خرید سکه در بحران ارزی

مشارکت در خرید و فروش سکه توسط شرکت جهان یکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف بعنوان شهردار تهمت‌ها وانتقاداتی بود که به او نسبت دادند. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ شرکت جهان درباره خرید سکه چه می‌گوید؟ شرکت جهان (۷مهر سال۹۰) پیش از گرانی سکه و ارز، پتج میلیارد تومان […]

مشارکت در خرید و فروش سکه توسط شرکت جهان یکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف بعنوان شهردار تهمت‌ها وانتقاداتی بود که به او نسبت دادند. اما واقعیت ماجرا چه بود؟

شرکت جهان درباره خرید سکه چه می‌گوید؟

شرکت جهان (۷مهر سال۹۰) پیش از گرانی سکه و ارز، پتج میلیارد تومان وارد بازار سکه کرد و این میزان سکه را از بانک کارگشایی که زیر نظارت بانک مرکزی است خریداری کرده بود، این فعالیت را به مدت ۲۵ روز ادامه داد که گردش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی داشته است و پس از ان سکه‌ها را فروخت. این درحالی است که در بانک کارگشایی روزی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان معامله صورت می‌گرفت و پس از آن این شرکت خرید و فروش سکه را متوقف کرد. پس از آن سازمان بازرسی به دلیل التهاب در بازار بوسیله‌ی توصیه‌ای کتبی این شرکت را از فعالیت در بازار سکه و ارز نهی کرد.

محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران(۹مهر سال ۹۰) درباره خرید سکه و طلا توسط شرکت جهان بیان کرد:

«شهرداری تهران در بانک شهر فقط ۱۰ درصد سهام دارد؛ ضمن اینکه اقدامات انجام شده در شرکت جهان بر اساس فعالیت‌های مندرج در اساسنامه این شرکت بوده است و معتقدم که هیچ تخلفی روی نداده است.»

پرداخت بدهی‌ها با سکه

قالیباف (۹مهر سال ۹۰) در ارتباط با پرداخت سکه طلا به پیمانکاران شهرداری بیان کرد:

پرداخت سکه طلا بجای پول نقد به پیمانکاران کاری خلاف قانون نبوده و شهرداری براساس مصوبه شورای شهر تهران باید بخشی از مطالبات خود به پیمانکاران از طریق تهاتر پرداخت کند و تهاتر یعنی هرچیزی به جز پول نقد پرداخت شود.

از جهتی شرکت جهان وظیفه دارد املاک و دارایی‌های شهرداری و پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف شهرداری را ثبت و تسویه کند از این رو براساس سخنان قالیباف (۹مهر ۹۰) شرکت جهان و بانک شهر برای شفاف سازی و بررسی فعالیت‌های اقتصادی اخیر آمادگی خود را برای بررسی حساب‌ها توسط بازرسی کل کشور اعلام کرده تا به مباحث ورود پیدا کند و گزارشی شفاف ارائه دهد.