قالیباف ۳۶۰

جمعی از علاقه مندان به محمدباقر قالیباف در این سایت تلاش داریم که بخشی از این هجمه ها و تخریب ها پاسخ دهیم

رقابت های سیاسی همیشه منصفانه به پیش نمی‌رود. در گرماگرم انتخابات‌های مختلف افرادی پیدا می‌شوند که برای رسیدن به کرسی مجلس و یا ریاست جمهوری رقابت منصفانه را کنار گذاشته و دست به تخریب‌های گوناگون می‌زنند. واضح است که اگر کسی مسئولیت داشته باشد و کارهای مختلفی کرده باشد کارهای بیش تری در معرض نقد خواهد داشت و بیش تر می‌توان او را تخریب کرد. سابقه ۱۲ ساله محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران اگرچه پر است از اقدامات عمرانی و توسعه‌ای اما تخریب‌گران این همه پیش رفت در شهری مانند تهران را نادیده گرفته و طی این سال‌ها هیچ‌گاه دست از تخریب او برنداشته‌اند.
ما، جمعی از علاقه مندان به محمدباقر قالیباف در این سایت تلاش داریم به بخشی از این هجمه‌ها و تخریب‌ها پاسخ دهیم.